Waar sporten waarde toevoegt in ieders leven, is het nog belangrijker voor een persoon met een handicap. Dit komt niet alleen door de positieve invloed die sporten heeft op het lichaam maar ook door de ontwikkeling en onderhouding van het sociaal leven. Een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap hoeft dus beslist geen reden te zijn om niet te gaan sporten, maar juist een stimulans.

Meer dan 10 % van de wereldbevolking heeft een vorm van een handicap. Vanaf eind jaren twintig is door onder andere media aandacht en voorlichting in het onderwijs meer bewustzijn gecreëerd voor mensen met een handicap, ook op sportief gebied. Daarnaast hebben er ook vele technologische ontwikkelingen plaats gevonden. Hierdoor zijn er talloze mogelijkheden ontwikkeld om met een handicap toch te kunnen sporten.

De Sportbond Gehandicaptensport Nederland stimuleert sporten en bewegen met een handicap.

Ontwikkeling van speciale sporten 

Er bestaan sporten die speciaal zijn ontwikkeld voor mensen met een beperking:

Boccia

Boccia is uitermate geschikt voor mensen met een zeer zware beperking. Het is een mikspel waarbij je moet proberen jouw bal zo dicht mogelijk naar een andere bal te rollen. Boccia is vergelijkbaar met jeu de boules.

Goalball

Goalball is een sport speciaal geschikt voor mensen met een visuele beperking. Zoals de naam al zegt is het een balsport. De bedoeling is de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Door het belletje wat in de bal rinkelt kun je horen waar de bal zich bevindt. Ook mensen zonder een visuele handicap kunnen deelnemen. Zij dragen dan een afgeplakte skibril.

Showdown

Showdown is ook een sport geschikt voor mensen met een visuele beperking. Net als bij Goalball wordt gebruik gemaakt van een rinkelende bal. Het wordt een tegen een gespeeld op een tafel met randen die omhoog staan. Het doel is om met je batje de bal in de goal van de tegenstander te spelen.

Daarnaast zijn er ook de ‘reguliere’ sporten die met aanpassingen ook geschikt zijn gemaakt voor gehandicapten door:

  • Aanpassing van het speelveld
  • Aanpassing van de spelregels
  • Speciaal materiaal

Je kunt terecht bij sportverenigingen speciaal voor gehandicapten of bij sommige ‘gewone’ sportverenigingen. Informeer hiervoor bij de bond van je sport die je wilt gaan doen.